Vi skal klippe sammen filmsnuttene til en felles 17. mai film som viser at vi står sammen.
Siste frist for levering er 17. mai kl. 24.00.

Videoen skal vare maks 5 til 10 sekunder og være på maks 200MB. Du kan også sende filmen din via PC / MAC.

For best kvalitet, spill inn filmen på forhånd. Legg den så til etterpå. Lykke til!

Problem med opplasting av video? Kontakt Sircon direkte: support@sircon.no